بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه نامه جامع زندگی :


  • مدت قرارداد : حداقل 5 سال و حداکثر 55 سال .
  • سرمایه فوت سال اول حداقل یک میلیون تومان و حداکثر صد میلیون تومان .
  • مجموع سن بیمه شده و مدت قرارداد بیمه حداکثر 70 سال می باشد .
  • روش پرداخت به صورت ماهیانه ، سالیانه و یا یکجا می تواند باشد .
  • بیمه گزار می تواند سرمایه فوت بیمه نامه را به صورت ثابت یا صعودی با ضریب معینی انتخاب کند .
  • بیمه گزار می تواند حق بیمه را هم مانند سرمایه فوت به صورت ثابت یا صعودی با ضریب معینی پرداخت کند . 


مزایای بیمهجامعزندگی :

1.      در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه ، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده به ذی نفع پرداخت می گردد .

2.    استفاده از سود مبالغ واریزی در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت قرارداد بیمه .

3.      امکان استفاده از مشارکت در منافع بیمه نامه .

4.      در صورت انصراف بیمه گزار از ادامه قرارداد بیمه ، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه به بیمه گزار پرداخت می گردد .

5.      امکان دریافت وام با نرخ بهره 4 درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه نامه .

6.      امکان دریافت مستمری جهت ذینفع .

7.   دریافت 4 برابری سرمایه فوت به علت فوت در اثر حادثه .

8.      پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی .

9.     پوشش بیماری ها ی خاص .

بیمه عمر  طرحهای ویژه بیمه 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com