بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه جهیزیه :

در این بیمه نامه پدر یا مادر دختر بیمه گزار یا بیمه شده هستند و دختر ذی نفع می باشد . بیمه گر متعهد می شود چنانچه
بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را در پایان مدت به ذی نفع پرداخت کند و چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه در وجه ذی نفع پرداخت می شود .

تفاوتی که بیمه مهریه با بیمه جهیزیه دارد این است که در بیمه مهریه سرمایه بلافاصله پرداخت می شود ولی در بیمه جهیزیه فقط در پایان مدت قرارداد سرمایه به ذی نفع پرداخت می شود .

در سه حالت در بیمه جهیزیه سرمایه زودتر قابل پرداخت است :

1.      چنانچه ذی نفع در فاصله فوت بیمه شده تا پایان مدت بیمه نامه ازدواج نماید .

2.      چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد و ذی نفع قبل از مدت پایان قرارداد بیمه نامه ازدواج نماید که دو حالت دارد :

1)  بیمه نامه بازخرید می شود و ارزش بازخریدی به ذی نفع پرداخت می شود  ؛

2)  با پرداخت اقساط ، بیمه نامه ادامه می یابد و سرمایه بیمه در پایان مدت به ذی نفع پرداخت می شود  ؛

3.      چنانچه ذی نفع در طول مدت بیمه فوت کند ، بیمه گزار او می تواند دختر دیگری را معرفی کند و در غیر اینصورت بیمه نامه بازخرید می شود ارزش آن به بیمه گزار باز می گردد .

بیمه عمر 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com