بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه مهریه :

این بیمه طرحی است که هدف آن تأمین تمام یا قسمتی از مهریه خانم هاست . در این بیمه ، بیمه گزار ( شوهر یا زوج ) یا پدر شوهر یا مادر شوهر و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که به آینده زوجه علاقه مند است می باشد و ذی نفع زوجه یا خانم است .

در این بیمه نامه ، شوهر که فوت نماید یا از کار افتاده شود مسبب انجام تعهدات بیمه گر خواهد بود .

ذی نفع یا زوجه در موارد فوت بیمه شده در طول مدت بیمه و یا حیات وی پس از پایان مدت بیمه از مزایای بیمه استفاده میکند .

مزایای بیمه مهریه :

1.      در صورت فوت بیمه شده یعنی شوهر ، سرمایه اصلی در هر زمانی که فوت اتفاق بیفتد به زوجه پرداخت می شود .

2.      در صورت فوت بر اثر حادثه می توان این پوشش را خریداری کرد که در فوت بر اثر حادثه 2 برابر اصل سرمایه به زوجه پرداخت گردد .

3.      در صورت از کار افتادگی دائم و کامل زوج ، هیچ گونه حق بیمه ای مطالبه نمی شود و سرمایه در موعد مقرر به زوجه پرداخت می شود .

4.      در صورت حیات زوج ( شوهر ) سرمایه اصلی به ذی نفع پرداخت می شود .

5.      دریافت وام : در صورت گذشت 2 سال از این بیمه نامه و پرداخت مستمر حق بیمه ، زوجه می تواند تقاضای وام بنماید .

6.      طلاق : در صورت طلاق زوجه پس از گذشت 6 ماه از شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه ها ، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی ایجاد شده را در وجه زوجه پرداخت می کند .

7.      قطع پرداخت حق بیمه : چنانچه قطع پرداخت حق بیمه قبل از 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه باشد ، بیمه نامه باطل می شود .

8.      مشارکت در منافع : زوجه به میزان 85 % در منافع حاصل از عملیات بیمه گری سهیم بوده است و در صورت تشکیل منافع مزبور سرمایه اصلی به علاوه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده به وی پرداخت می شود .

9.      مالیات : سرمایه بیمه مهریه از مالیات بردرآمد و مالیات بر ارث معاف است .

10.   در صورت فوت زوجه در طول مدت بیمه نامه ( حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت مستمر حق بیمه ها ) ارزش بازخرید بیمه نامه به بیمه گزار پرداخت می شود .

بیمه عمر 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com