بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه های حوادث


در این نوع بیمه نامه ها ، ملاک محاسبه حق بیمه ، شغل فرد بیمه شده است .


پوشش های اصلی قابل ارائه در بیمه نامه های حوادث عبارتند از :


1.      فوت بر اثر حادثه  ؛

2.      نقص عضو کلی یا جزئی در اثر حوادث  ؛

3.      ازکار افتادگی کلی و یا جزئی دائم در اثر حوادث  ؛


پوشش های تبعی یا انتخابی :


1.      هزینه پزشکی در اثر حادثه  ؛

2.      از کار افتادگی موقت در اثر هر حادثه شامل 2 قسمت متفاوت است :

1-2-  غرامت روزانه عمومی ( در بیمارستان / در منزل )

2-2-  غرامت روزانه بیمارستانی


هزینه های پزشکی این بیمه نامه ها می تواند حداکثر تا 10 % سرمایه فوت باشد .


غرامت ها یک شرط جهت پرداخت دارد و آن اینکه شغل بیمه شده آزاد باشد .


این بیمه نامه را می توانیم برای مدت های کمتر از یکسال هم صادر کنیم باید از تعرفه بیمه های کوتاه مدت استفاده کنیم .

حوادث 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com