بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

 بیمه نامه 24 ساعته

با خرید این بیمه نامه در زمان کار و در غیر آن تحت بیمه هستیم . این گونه بیمه نامه را می توانیم یک ساله صادر کنیم ولی اگر کسی کمتر هم خواست طبق تعرفه کوتاه مدت قابل ارائه است . حتی در زمانهایی دیگر که سرکار نیستیم و به طور 24 ساعته بیمه هستیم .

حوادث 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com