بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

 بیمه حوادث مأموریتی

در این نوع بیمه نامه طبقه شغلی تعیین می شود این بیمه نامه را کوتاه مدت می گیریم و محدود به زمان مأموریت است و براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می شود .

حوادث 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com