بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه حوادث حرفه ای ( ناشی از کار )

این بیمه نامه محدود به زمان و مکان است . مثلاً یعنی کارگران کارخانه ای فقط در زمان کار و در محیط کارخانه بیمه هستند ، حق بیمه نیز دو سوم حق بیمه تمام اوقات از همان گروه شغلی است .

حوادث 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com