بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۱۷

بیمه حوادث خانواده

این بیمه نامه محدودیت طبقه شغلی و سنی ندارد . حق بیمه این بیمه نامه ناچیز است و می توان سرمایه فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی برای هر یک از اعضای خانواده را لحاظ کرد .

حوادث 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com