بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۲۷

شما می توانید هر یک میلیون تومان ( 1،000،000 تومان ) سرمایه ساخت بنا یا لوازم منزل خود را فقط با دویست و هشتاد تومان ( 280 تومان ) برای یک سال بیمه کامل آتش سوزی کنید .

1،000،000 تومان ---> 280 تومان

  • انواع خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی :

                   1) خطرات اصلی : آتش سوزی ، صاعقه ( رعد و برق ) ، انفجار

                   2) خطرات تبعی : نزدیک به 30 نوع خطر اضافی هستند که می توانند جداگانه تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گیرند .

 

  • خسارت و هزینه های قابل تأمین و تحت پوشش بیمه آتش سوزی :

                  1) خسارات وارده به موضوع بیمه از حریق ، اگر چه حریق در نزدیکی آن باشد .

                  2) خسارات یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب ، کف ، پودر یا هر وسیله دیگری برای خاموش کردن آتش .

                  3) تلف یا معیوب شدن اموال در هنگام نجات دادن از حریق .

                  4) خسارات وارده به مورد بیمه در نتیجه خراب کردن جزئی یا کلی برای جلوگیری از توسعه حریق .

                  5) هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات از خطر حریق . 

 

بیمه های آتش سوزی برای منازل مسکونی ، غیر صنعتی ( تجاری ، اداری ) و صنعتی صادر می گردد .

آتش سوزی 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com