بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۲۷

بیمه های آتش سوزی بیمه ایران علاوه بر خطرات اصلی که شامل حریق ( آتش سوزی ) ، صاعقه ( رعد و برق ) و انفجار می شوند خطرات تبعی ذیل را به عنوان پوشش های تکمیلی تحت پوشش قرار می دهند :

 • زلزله
 • سرقت و دزدی با شکست حرز
 • سیل و طغیان آب رودخانه ها
 • طوفان ، گردباد و تندباد
 • ترکیدن لوله آب و ضایعات ناشی از آن
 • خطر سنگینی برف
 • ضایعات ناشی از ذوب برف و بارش شدید باران
 • سقوط هواپیما و هلی کوپتر و برخورد قطعات منفصله از آنها ( داخل شعاع 5 کیلومتر - خارج شعاع 5 کیلومتر )
 • شکست شیشه فروشگاه ها به عللی غیر از آتش سوزی
 • هزینه های پاکسازی
 • انفجار ظروف تحت فشار
 • خطر دفرمه شدن تجهیزات داخلی ظروف تحت فشار صنعتی
 • خشارات ناشی از ریزش مواد مذاب
 • خطر برخورد اجسام خارجی با موضوع بیمه
 • خطر سقوط سنگ از کوه
 • خطر خودسوزی
 • خسارات ناشی از نشت گاز آمونیاک و فریون سردخانه ها
 • جبران هزینه های مربوط به طراحی مجدد بر روی دستگاه های ریسندگی و بافندگی
 • ریزش و فروکش کردن چاه
 • رانش زمین
 • سقوط بهمن
 • خطر اعتصاب ، شوش ، بلوا و آشوب
 • پوشش خطر عدم النفع یا وقفه در فعالیت
 • پوشش مسئولیت مالی در برابر همسایگان
 • ......... .
آتش سوزی 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com