بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۰۲

 این بیمه نامه مخصوص اشخاصی است که از مؤسسات اعتباری یا بانک ها به جهت ساخت یا تهیه مسکن و یا هر نیاز دیگری وام دریافت می دارند توسط این با تهیه نامه و مطابق مبلغ وام و بدهی شان خودشان را به نفع بانک وام دهنده بیمه عمر مانده بدهکار می کنند . بدین ترتیب بیمه شده ( وام گیرنده ) در طول مدت وام پنج ساله یا دو ساله و یا ... هرگاه فوت نماید بقیه اقساط وام ایشان از تاریخ فوت تا پایان مدت وام به صورت « تمام بدهی یکجا » از طرف شرکت بیمه به بانک پرداخت می شود و وثیقه به نفع ورثه فکّ رهن می شود .

این بیمه نامه به هر دو صورت انفرادی و گروهی قابل صدور است . 

بیمه عمر 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com