بیمه ایران


۱۳۹۰ / بهمن / ۰۲

در این نوع بیمه نامه ، بیمه گزار خودش را یا فرد دیگری را در قبال یک سرمایه معینی برای مدت معینی بیمه می نماید و بیمه گر تعهد می نماید چنانچه بیمه شده از تاریخ شروع پوشش تا قبل از پایان مدت قرارداد فوت نماید ، سرمایه مندرج در بیمه نامه را به علاوه سرمایه ای که تا این تاریخ از محل مشارکت در منافع ایجاد شده را در وجه ذی نفع پرداخت کند .

 

چنانچه بیمه گزار در پایان مدت بیمه نامه هم در قید حیاط باشد باز هم سرمایه مندرج در بیمه نامه به علاوه سرمایه اضافی که از محل مشارکت در منافع ایجاد گردیده به ذی نفع پرداخت می گردد که به طور معمول خود بیمه شده در این حالت دوم می باشد .

 

این بیمه در حقیقت ترکیبی از دو بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر به شرط حیات است .

سعی شود به محض صدور این بیمه نامه اولین قسط هم پرداخت شود که بدینوسیله اعتباری هم به بیمه نامه بدهیم .

این بیمه نامه به هر دو صورت انفرادی و گروهی قابل صدور است .

بیمه عمر 

آدرس : تهران ، پاسداران ، میدان حسین آباد ، خیابان وفامنش ، نرسیده به میدان هروی ، پلاک 42

تلفن : 22981747   |   فکس : 22981746

ایمیل : info@bime-iran.com